free website software

Make your own website in a few clicks! Mobirise helps you cut down development time by providing you with a flexible website editor with a drag and drop interface. MobiRise Website Builder creates responsive, retina and mobile friendly websites in a few clicks. Mobirise is one of

                                        Marte Meo

Kas ir Marte Meo?
Marte Meo ir metode, kuru izveidojusi un attīstījusi Maria Aarts no Nīderlandes. Viņa sāka izmantot video analizēšanu kā praktisku palīglīdzekli vecāku un citu bērna aprūpējošo personu konsultēšanā, ar mērķi palīdzēt pieaugušajiem ar bērnu veidot atbalstošu komunikāciju.
Šai metodei ir stabila vieta kvalitatīvas komunikācijas prasmju trenēšanai ikdienas dzīvei nodrošinātā sabiedrībā. 
Metode ir labi integrējama skolas psihologa, sociālā pedagoga, dažādu psihoterapeitisko virzienu psihologu/psihoterapeitu privātpraksēs,  bērnu attīstības, bērnu - vecāku attiecību, bērnu - pedagogu attiecību jautājumu risināšanai, aprūpes darbā ar veciem cilvēkiem, medicīnas personālam.
Metode speciālistiem palīdz atbildēt uz vecāku jautājumu “Ko darīt?”; aiz bērna problemātiskās uzvedības ieraudzīt bērna attīstības pieprasījumu un soli pa solim to īstenot.
Metode ir liels atbalsts speciālistiem darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kur attīstība prasa daudz vairāk laika un atbalsta, un kur mazie attīstības sasniegumi prasa “īpašas nosvinēšanas” prasmes.
Bērnu dārzos, skolās, bērnu namos, slimnīcās, visās bērnu aprūpes institūcijās, profesionāļa veiksme ir atkarīga no konkrētu prasmju klātesamības - spējas uzņemt kontaktu ar bērnu, sekot viņam, apstiprināt viņa iniciatīvas, spēt pozitīvi vadīt bērnu atbilstoši situācijai.

Marte Meo Latvija piedāvājumi:


1. Marte Meo "Kafija un kūkas" projekts pāriem - komunikācijas prasmju attīstīšana labi funkcionējošam pārim.

 

2. Marte Meo agrīnās intervences programma bērniem ar runas, valodas, komunikācijas grūtībām.

 

3. Skolotāju atbalstošu komunikācijas stilu attīstīšana ikdienas darbā ar bērniem, kuriem ir koncentrēšanās, paškontroles un komunikācijas grūtības ar citiem bērniem.

 

4. Marte Meo slimnīcas programma - mediķiem atbalstošu komunikācijas prasmju attīstīšanai ikdienas darbā ar pacientiem.

 

5. Vecāku konsutēšana bērnu audzināšanas jautājumos.

 

6. Marte Meo aizbildņu apmācība.

 

7. Vecāku prasmju uzlabošana  mammām un tētiem.

 

8. Speciālistu/vecāku apmācības programma ikdienā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības.

 

9. Marte Meo Veco ļaužu aprūpes programma aprūpētājiem/piederīgajiem komunikācijas atjaunošanai.


Marte Meo pētījumi Latvijā: 


Estere Birziņa, psiholoģe, Marte Meo terapeite, LU Psiholoģijas doktorante, 2009. gadā uzsāka pētījumu „Mātes un bērna mijiedarbības un pirmsskolas vecuma bērnu eksternālo uzvedības problēmu izmaiņas Marte Meo terapijas laikā.”

Ir pierādīts, ka svarīgi pamanīt bērnu uzvedības problēmas un censties tās novērst jau agrīnā bērnībā. Tādēļ, ka Marte Meo pamatojas uz priekšstatu, ka bērni aug un attīstās mijiedarbībā ar atbalstošiem vecākiem, tā ir izvēlēta kā terapijas metode. Pētījuma dalībnieki ir bērni ar eksternālām uzvedības problēmām vecumā no 3 līdz 7 gadiem un viņu mātes. Terapijas laikā, balstoties uz tiem resursiem, kas bērniem un vecākiem jau ir, kā arī attīstot pozitīvas bērnu audzināšanas un aprūpes prasmes, mazinās arī bērnu eksternālās uzvedības problēmas.
 

Ilona Krone, psiholoģe, Marte Meo terapeite, LU Psiholoģijas doktorante, 2009. gadā izstrādāja promocijas darbu par tēmu „Pirmsskolas vecuma bērnu vadības funkcijas un vecāku - bērnu mijiedarbība.”


Galvenā ideja, ka bērnu attīstību ietekmē apkārtējā vide, jo īpaši tuvākie aprūpētāji. Vadības funkcijām (vai pašregulācijai) ir īpaša loma bērnu uzvedības problēmu un nesekmības attīstībā skolas vecumā, kā arī vadības disfunkcija ir saistīta ar autismu, tikiem, UDHS u.c. sindromiem. Pētījums ļāva secināt, kāda konkrēta vecāku uzvedība varētu palīdzēt attīstīt bērna pašregulācijas spējas, un deva iespēju izstrādāt apmācošo programmu vecākiem.

Vairāk par Marte Meo varat atrast:


www.martemeo.com


Kā arī mūsu vācu kolēģu mājas lapās:


www.nmmi.de

www.martemeo-bonn-rhein-sieg.de

www.martemeo.info

www.martemeo-france.com

www.martemeo-mv.de